Meme Büyütme

Meme, kadın görünümünü belirleyen en önemli faktörlerden biridir. Meme hacmi küçük olduğunda kadın görünümünde eksiklik olabilmektedir. Meme hacmi doğumsal olarak küçük olabildiği gibi asimetrik de olabilir. Normalde hiçbir kadında iki meme birbirine tam olarak simetrik değildir ancak bu fark çok belirginse cerrahi olarak düzeltilmesi gerekebilir. Meme hacmini etkileyen ve değiştiren en önemli fiziksel faktörlerden biri de gebelik ve sonrasındaki emzirme sürecidir. Emzirme sonrasında birçok kadında memede sarkma veya hacminde azalma olabilmektedir. Emzirme sonrasında hacimde azalma olması durumunda sadece protezlerle meme büyütme yapılması yeterli olmaktadır. Ancak hacimde azalma yanında deride de sarkma oluşmuşsa bu durumun düzelmesi için meme büyütme işleminin yanına dikleştirmenin de eklenmesi uygun olacaktır. Emzirme sonrasında herhangi bir cerrahi işlemin uygulanabilmesi için emzirmenin kesilmesinin üzerinden en az 6 ay geçmiş olması gerekmektedir. Bu süre içinde süt kanalları gerilemekte ve meme son şeklini almaktadır. Böylelikle cerrahi ile oluşturulacak şekil daha doğru ve sağlıklı olmaktadır.

Meme büyütme kimlere uygulanabilir ?

Meme büyütme ameliyatı meme gelişimi tamamlanmış her kadına uygulanabilir ve herhangi bir yaş sınırı yoktur. Ameliyat öncesinde detaylı bir meme muayenesi yapılması ve mamografi veya ultrasonografi ile inceleme önemlidir.

Meme büyütme nasıl yapılır ?

Günümüzde meme büyütme amacıyla en çok kabul görmüş metod silikon protezlerle memenin büyütülmesidir. Dolgu veya yağ enjeksiyonları ile büyütme denenmektedir ancak genel uygulamada çok fazla kabul görmemektedir. Silikon meme protezleri içi jel şeklinde silikonla dolu olan materyallerdir. Yuvarlak veya damla şeklinde olabilmektedir. Kolaylıkla hasar görmeleri veya halk arasındaki tabirle patlamaları oldukça zordur.

Meme büyütme ameliyatı sonrasında hamile kalınmasında bir sakınca yoktur. Doğum sonrasında emzirme mümkündür. Silikonun süte geçmesi gibi bir durum söz konusu değildir.

Protez boyutu nasıl seçilir ?

Protez boyutu ve hangi anatomik plana yerleştirileceği hastanın fiziksel özelliklerine, meme yapısına ve cerrah tercihine göre değişebilmektedir. Ameliyat sırasında kullanılacak protezin boyutunu planlamak bu ameliyatın en önemli noktalarından biridir. Boyuta karar vermek için muayene esnasında hastaya özel bir sütyen giydirilmekte ve bu sütyen içerisine protezleri taklit eden protez benzeri materyaller yerleştirilmektedir. Böylelikle cerrahi sonrasında oluşacak boyuta hasta ile birlikte karar verilebilmektedir.

Protez hangi bölgeye yerleştirilir ?

Meme büyütme ameliyatında kullanılacak protezler hastanın fiziksel özelliklerine göre farklı anatomik planlara yerleştirilebilmektedir. Protezler, meme dokusu altına (subglandular), kas dokusu altına (submuscular), kas zarı altına (subfasyal) yada dual plan dediğimiz yarı kas altı yarı meme dokusu altı plana yerleştirilebilmektedir. Her anatomik planın kendine göre avantaj ve dezavantajları mevcuttur. Hangi planın kullanılacağına hastanın muayenesi sonrasında meme yapısı, göğüs kafesinin uzunluğu ve çapına göre karar verilmektedir. Uygun miktarda meme dokusu olan hastalarda kas üstü, meme altı plan kullanılabilmektedir ancak meme dokusu yeterli olmayan hastalarda kas altı protez yerleşimi tercih edilmektedir.

Dual plan dediğimiz teknikte kas altı ve kas üstü yerleşim planlarının avantajları aynı anda elde edilebilmektedir. Protezin üst kısmı kas dokusu ile örtülürken alt kısmı meme dokusu ile kapatılmaktadır. Hastaların ağrıları kas altı plana göre daha az olmaktadır. Bu yöntemle kapsül kontraktürü ve protez kenarlarının ele gelmesi de meme altı plana göre daha az olmaktadır.

Ameliyat sonrası iz kalır mı ?

Meme büyütme ameliyatı genel anestezi altında uygulanır. Ameliyat yaklaşık 1 saat kadar sürmektedir. Meme altı kıvrımı, meme başı çevresi veya koltukaltından yaklaşık 4-5 cm.lik kesilerden girilerek protezler yerleştirilmektedir. Hangi bölgenin kullanıldığından bağımsız olarak cerrahi izler kalabilmektedir. Bu izler erken dönemde biraz kızarık ve belirgindir fakat zamanla belli belirsiz bir hale gelirler. Hiç iz bırakmadan bu işlemin uygulanabilmesi mümkün değildir ancak kalacak izi azaltmaya yönelik teknikler de mevcuttur. Protezler meme altında mevcut olan pektoral kasın altına veya üstüne yerleştirilebilmektedir.

Ameliyat sonrası süreç nasıldır ?

Ameliyat sonrasında hastanın durumuna göre aynı gün eve dönüş yapılabildiği gibi 1 gece hastanede kalış da planlanabilmektedir. Protez kas altına yerleştirilmiş ise bir miktar kas ağrısı ve kol hareketlerinde zorlanma olabilmektedir ancak bu durum birkaç gün içinde azalmaktadır. Operasyon sonrasında 3-5. günlerde banyo yapmaya başlanabilmektedir. Yaklaşık 1 hafta gibi bir süre sonrasında da işe dönüş mümkün olabilmektedir. Ameliyat sonrasında cerrahi bir sütyen kullanılmaktadır ve bu sütyen yaklaşık 1 ay süre ile takılmaktadır. Erken dönemde bir miktar şişlik oluşabilir ancak bu durum zamanla normale döner. Ameliyat sonrasında 1-2 ay kadar bir süre ağır fiziksel aktivite ve ağır sporlardan kaçınmak gerekmektedir. Erken dönemde memeler cerrahinin etkisiyle oldukça sert olabilmektedir ancak yaklaşık 3 ay içinde yumuşayıp daha doğal bir görüntüye kavuşurlar.