Jinekomasti

Kadınlarda estetik görünümü destekleyen en önemli faktörlerin başında gelen meme, erkeklerde de erkek vücudu algısını belirgin derecede etkilemektedir. Olması gerekenden büyük görünen memeler, erkeklerde beden algısını bozmakta ve psikososyal sorunlara neden olabilmektedir. Erkekte büyük meme olarak da tanımlayabileceğimiz jinekomasti, giysi seçiminde, sosyal hayatta veya spor faaliyetleri sırasında sıkıntılar yaratabilen özgüven azaltıcı bir durumdur.

Jinekomasti nasıl oluşur ?

Jinekomasti, ergenlik dönemiyle birlikte ortaya çıkabilmektedir. Ergenlerin çoğunda görülen bu durum zamanla kendiliğinden gerileyebilmektedir. Ancak bir grup hastada bu gerileme gerçekleşmemekte ve durum kalıcı olmaktadır. Bu durumda jinekomastinin cerrahi olarak düzeltilmesi gerekmektedir. Jinekomasti belli ilaçların kullanımı, bazı hormonal bozukluklar veya bazı tümörlerin varlığında da oluşabilmektedir ve bu nedenle işlem öncesinde detaylı bir fizik muayene yapılması önemlidir.

Ameliyatta hangi teknik kullanılır ?

Jinekomasti, tek veya çift taraflı olabilmektedir. Ameliyat sırasında nasıl bir teknik kullanılacağını belirlemede memenin büyüklüğü önem taşımaktadır. Meme büyüklüğü ve memenin yağ dokusu içeriğinin miktarına göre liposuction veya açık cerrahi teknikle onarımın sağlanması mümkündür. Cilt fazlalığının olmadığı hafif ve orta derece vakalarda liposuction kullanımı uygundur. Ancak cilt fazlalığı ve sarkıklığı arttıkça sadece liposuction yeterli olmamakta ve açık cerrahi girişimlere ihtiyaç duyulmaktadır. Liposuction uygulamalarında kanüllerin yerleştirileceği kadar kesiler yapıldığı için iz oluşmamaktadır ancak açık cerrahi uygulanacak hastalarda belli oranlarda izler oluşmaktadır.

Ameliyat sonrası süreç nasıldır ?

Jinekomasti, düzeltilmesi işlemi genellikle genel anestezi altında yapılmaktadır. İşlem süresi kullanılacak tekniğe göre değişebilmekle birlikte 1-2 saat kadardır. Aynı gün taburcu olunabileceği gibi bazen 1 gece hastanede yatış da gerekebilmektedir. Ameliyat sonrasında belirgin bir ağrı olmamaktadır ve ağrı kesicilerle kontrol edilebilmektedir. Ameliyat sonrasında dokuların yeni yerlerine adapte olmasını sağlamak amacıyla yaklaşık 3 hafta süreyle elastik bandaj veya korse uygulaması yapılmaktadır. Normal gündelik aktivite veya işe dönüş yaklaşık 7-10 günde olmaktadır. Ancak özellikle kol ve göğüs kaslarını çalıştıran ağır fiziksel aktivite veya sporları 4-6 hafta kadar kısıtlamak gerekmektedir.

Ameliyat sonrasında memelerdeki küçülme hemen görülebilmektedir ancak şişliklerin inmesi, dokuların yeni yerlerine adaptasyonu ve son şeklini alabilmesi için yaklaşık 3-6 aylık bir süreye ihtiyaç duyulmaktadır.