Meme Dikleştirme (Mastopeksi)

Meme kadın estetik görünümünün en temel unsurlarından biridir. Daha dik ve dolgun bir meme kadın görünümünü desteklemekte ve özgüven arttırmaktadır. İlerleyen yaşla birlikte yerçekimi etkisi artmaktadır ve zamanla yerçekimi etkisi ile tüm organlarımız bir miktar sarkma eğilimindedir. Memeler de bu durumdan etkilenen organların başında gelmektedir. Bunun yanında aşırı kilo alıp verme, hamilelik ve emzirme de meme formunu bozmakta ve sarkmalara neden olmaktadır.

Meme dikleştirme kimlere uygulanabilir ?

Zaman içinde memeyi dik tutan ligaman yapılarının zayıflaması sonucu meme sarkar ve cilt sıkılığını kaybedebilir. Bu durumdaki kişiler meme dikleştirme ameliyatına aday hastalardır. Meme dikleştirme meme küçültmeye benzer bir şekilde bir miktar doku çıkarılarak gerçekleştirilebildiği gibi meme protezi uygulayarak cilt ve dokudaki gevşekliği yok ederek de yapılabilmektedir.

Ameliyat planlaması nasıl yapılır ?

Ameliyat öncesinde mamografi yada ultrasonografi gibi rutin görüntüleme tetkikleri mutlaka yapılmalıdır. İşlem öncesinde meme başının yerinin ve mevcut meme dokusu miktarının ölçülmesi cerrahi planlama için önemlidir. Meme dikleştirme amacıyla hangi tekniğin kullanılacağının belirlenmesinde meme başının yeri yani sarkıklığın derecesi en önemli hususlardan biridir. Sarkıklığın yanında memenin hacmi ile ilgili nasıl bir değişiklik istendiği de önemlidir. Eğer dikleştirme ile beraber bir miktar büyüme de isteniyorsa meme protezleri ile bunu sağlamak mümkündür. Meme protezleri hacim vermenin yanında gevşemiş dokuyu daha sıkı hale getirmek amacıyla da kullanılabilmektedir.


Meme dikleştirme amacıyla kullanılabilecek birçok teknik tanımlanmıştır. Kullanılacak tekniği belirlerken dikkat edilecek en önemli faktörlerden biri memedeki sarkma derecesidir. Memedeki sarkma derecesi arttıkça kullanılacak teknik de değişebilmekte ve maalesef izler de artabilmektedir. Memedeki sarkma meme başı bölgesi ile meme altı katlantının birbiri ile ilişkisi değerlendirilerek incelenmektedir. Normal bir memede meme başı bölgesi meme altı katlantının daha yukarısında yerleşmektedir. Yukarıdaki şekilde de görüldüğü gibi sarkmanın derecesi arttıkça meme başı meme altı katlantı seviyesine ve daha aşağısına doğru yer değiştirmektedir.

İz kalır mı ?

Meme dikleştirme ameliyatında kullanılan tekniğe bağlı olarak değişken derecelerde iz kalmaktadır. Hiç iz bırakmadan böyle bir cerrahi uygulama gerçekleştirmek maalesef mümkün değildir. Ancak izleri en aza indirmeye yönelik uygulamalar da mevcuttur. Başlangıçta belirgin olan bu izler zamanla belli belirsiz hale gelmektedir.

Ameliyat sonrası süreç nasıldır ?

Meme dikleştirme ameliyatı genel anestezi altında yani uyutularak yapılmaktadır. İşlem süresi yaklaşık 2 saat kadardır. Hastanede kalış süresi genellikle 1 gecedir. Memenin sarkıklık derecesi ve kanama miktarına göre dren kullanılabildiği dren uygulanmayan vakalar da mevcuttur. Ameliyat sonrasında bir cerrahi sütyen giydirilmekte ve bunu en az 1 ay süreyle kullanmanız istenmektedir. İşlem sonrasında 3. günde banyo yapmanız serbesttir. Ameliyat sonrasında normal gündelik hayata veya işe dönüş süreniz yaklaşık 7-10 gündür. 4-6 hafta boyunca da ağır aktiviteler ve ağır sporlardan kaçınmanız gerekmektedir. Ameliyat sonrasında bir miktar şişlik olması beklenen bir durumdur ve bu şişliklerin ortadan kalkıp memenin son şeklini alması için yaklaşık 3-6 aylık bir süreye ihtiyaç vardır.

Meme dikleştirme plastik cerrahinin sık uygulanan prosedürlerinden biridir ve hasta özgüvenini oldukça arttırmaktadır.