Hakkımda

1978 yılında Isparta’da doğdum. İlk, orta ve lise öğrenimimi Isparta’da tamamladım. Isparta Anadolu Lisesi’nden 1996 yılında mezun oldum ve aynı yıl Hacettepe Üniversitesi İngilizce Tıp Bölümü’nde tıp doktorluğu eğitimime başladım. 2002 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldum ve Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi eğitimime başladım.

2005 yılında Amerika Birleşik Devletleri İllinois Üniversitesi Plastik Cerrahi Bölümü’nde özellikle meme ve yüz estetik cerrahisi üzerine çalışmalar yaptım. 2007 yılında İsviçre Zürih Üniversitesi’nde mikrocerrahi eğitimi aldım. 2008 yılında Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik cerrahi uzmanı ünvanını aldım ve 2009-2011 yılları arasında Isparta Devlet Hastanesi’nde mecburi hizmet görevinde bulundum. 2011-2013 yılları arasında Ankara Özel Bilgi Hastanesi’nde çalıştım. 2012 yılında Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanlığı’nın Avrupa’da da geçerli olması için gerçekleştirilen European Board of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery (EBOPRAS) sınavına girdim ve başarılı olarak Avrupa denkliğini aldım.      

2013 yılında başasistanlık sınavını kazanarak Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi akademik kadrosunda çalışmaya başladım. 2018 yılında Doçentlik unvanımı aldım ve eğitim görevlisi olarak çalışmaya devam ettim. Bu süreçte birçok asistan arkadaşımın plastik cerrahi eğitim sürecinde görev aldım. Birçok el, mikrocerrahi ve rekonstrüktif cerrahi vakası ile uğraşmamın yanında özellikle meme estetik cerrahisi olmak üzere estetik cerrahinin birçok alanında da çalışmalar yaptım.

2019 yılında plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi eğitim görevlisi görevimden ayrılarak kendi kliniğimde çalışmaya başladım. 30’dan fazlası  uluslararası dergilerde yayınlanmış olan 45 adet bilimsel makalem mevcuttur. Bunun yanında ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılarda sunulmuş 100 civarında sunumum mevcuttur.

ULUSLARARASI YAYINLAR

 1. Aksoy HM., Ozdemir R., Karaaslan O., Tiftikcioglu YO., Oruc M., Koçer U. Incidental Idiopathic Calcinosis Cutis in  a Rhytidectomy Patient. Dermatol Surg. 2004;30(8):1145-7
 2. Ozdemir R., Kayıran O., Oruc M.,  Karaaslan O., Koçer U., Ogun D. Plasmacytoma Of The Hard Palate: Case Report And Review Of The Literature. J Craniofac Surg. 2005;16(1):164-9
 3. Cologlu H., Koçer U., Sungur N., Uysal A., Kankaya Y., Oruc M. A New Anatomical Repair Method For The Treatment Of Ingrown Nail. Prospective Comparison Of Wedge Resection Of The Matrix And Partial Matricectomy Followed By Lateral Fold Advancement Flap. Ann Plast Surg. 2005 Mar;54(3):306-11
 4. Uysal A., Sungur N., Koçer U., Çöloğlu H., Oruç M., Yalta T.. Neuromuscular Hamartoma Of The Occipital Nerve: Clinical Report. J Craniofac Surg. 2005 Jul;16(4):740-2.
 5. Çöloğlu H, Koçer U, Kankaya Y, Sungur N, Oruç M. Lower Eyelid Orbicularis Oculi Musculocutaneous Flap For Reconstruction Of Nasal Tip And Supratip Defects. Plast Reconstr Surg. 2006;117(1):239-46
 6. Kankaya Y., Ulusoy MG., Oruc, M., Yıldız K., Koçer U., Tüccar E. Perforating Arteries of the Gluteal Region Anatomic Study.Ann Plast Surg. 2006;56(4):409-12
 7. Sahin B., Ozdemir R., Koçer U., Cologlu H., Kayiran O., Oruc M. Multi-Centric Basal And Squamous Cell Skin Malignancies Of The Craniofacial Region. J Craniofac Surg. 2006 Mar;17(2):265-71
 8. Ozdemir R., Koçer U., Sahin B., Oruc M., Kilinc H., Tekdemir I. Examination Of The Skin Perforators Of The Posterior Tibial Artery On The Leg And The Ankle Region And Their Clinical Use. Plast Reconstr Surg. 2006;117(5):1619-30
 9. Çöloğlu H., Uysal A., Koçer U., Kankaya Y., Oruç M., Uysal S. Rhinoplasty Model in Rabbit. Plast Reconstr Surg. 2006;117(6):1851-9
 10. Kankaya Y., Oruç M., Uysal A., Koçer U. Multiple Closed Flexor Tendon Avulsion. J Hand Surg Br. 2006;31(6):663-4
 11. Cöloğlu H., Koçer U., Oruç M., Sahin B., Ozdemir R. Axial Bilobed Superficial Temporal Artery Island Flap (Tulip Flap): Reconstruction Of Combined Defects Of The Lateral Canthus Including The Lower And Upper Eyelids. Plast Reconstr Surg. 2007;119(7):2080-7
 12. Oruc M., Uysal A., Kankaya Y., Yıldız K., Aslan G., Sengül D. A case of calcifying aponeurotic fibroma of the scalp: case report and review of the literature. Dermatol Surg. 2007 Nov; 33 (11): 1380-3
 13. Uysal A., Yıldız K., Kankaya Y., Oruç M., Sungur N., Koçer U., Ozer E. Pinocchio Nasal Deformity Secondary to Lymphangioma Circumscriptum. J Craniofac Surg. 2007;18(6):1473-5
 14. Oruç M., Ulusoy MG., Kankaya Y., Koçer U., Serbetçi K., Hasırcı N. Pulley Reconstruction With Different Materials: Experimental Study. Ann Plast Surg. 2008;61(2):215-20
 15. Çöloğlu H., Uysal A., Tiftikçioğlu Y.Ö., Oruç M., Koçer U., Coşkun E., Ramadan S.U., Astarcı M.H. Comparison of autogenous cartilage, acellular dermis, and solvent-dehydrated pericardium for the prevention and correction of dorsal nasal irregularities: an experimental study. Aesthetic Plast Surg. 2012 Jun;36(3):732-41
 16. Oruc M., Kankaya Y., Aslan Ö.Ç., Ozer K., Kocer U. Squamous cell carcinoma on the basis of pilonidal disease: a complication of chronicity. Eur J Plast Surg. 2013; 36: 605-6.
 17. Kankaya Y., Oruç M., Gürsoy K., Koçer U. Nasal splinting: a plaster modification.

Aesthetic Plast Surg. 2014 Aug;38(4):825-6.

18. Gürsoy K., Oruç M., Kankaya Y., Ulusoy M.G., Koçer U., Kankaya D., Gürsoy R.N., Çevik Ö., Öğüş E., Fidanci V. Effect of topically applied sildenafil citrate on wound healing: experimental study. Bosn J Basic Med Sci. 2014 Aug 16;14(3):125-31.

19. Ozer K., Akdeniz H., Turan A., Oruc M., Kocer U.An unexpected etiology of a subcutaneous mass: hydatid cyst.Arch Plast Surg. 2015 Jan;42(1):86-8.

20. Oruc M., Gürsoy K., Yıldız K., Süngü N., Koçer U. Giant plexiform neurofibroma of the upper limb and anterior chest wall: case report and review of the literature. Eur J Plast Surg. 2015; 38 (4): 323-26

21. Kankaya Y., Sungur N., Aslan ÖÇ., Ozer K., Ulusoy M.G., Karatay M., Oruç M., Gürsoy K., Karaaslan Ö., Koçer U.Alternative method for the reconstruction of meningomyelocele defects: V-Y rotation and advancement flap. J Neurosurg Pediatr. 2015; May 15(5):467-74.

22. Oruc M., Ozer K., Turan A. The role of estrogen in the modulation of autologous fat graft outcomes. Plast Reconstr Surg. 2015 Jul; 136 (1): 112e

23. Kankaya Y., Oruc M., Sungur N.,Aslan Ö.Ç, Gürsoy K., Ozer K., Koçer U. Four flap suspension technique for prevention of bottoming out after breast reduction. Ann Surg Treat Res. 2016 Jan; 90 (1): 10-5

24. Kocer U., Ozer K., Dikmen A., Akdeniz H., Suadiye U., Oruç M., Aslan G. Retrospective analysis of acute hand injuries in an academic tertiary hospital that need plastic surgeon consultation. Eur J Plast Surg. 2016; 39: 93-8

25. Işık V.M., Ozer K., Oruc M., Gürsoy K., Turan A., Koçer U. Accidental adhesion of both hands with super glue: a case report. World J Plast Surg. 2016; 5 (1): 72-4

26. Oruc M., Işık V.M., Kankaya Y., Gürsoy K., Sungur N., Aslan G., Koçer U. Analysis of fractured mandible over two decades. J Craniofac Surg. 2016 Sep; 27 (6): 1457-61

27. Oruc M., Ozer K., Colak Ö., Kankaya Y., Koçer U. Does crossover innervation really affect clinical outcome? A comparison of outcome between unilateral and bilateral digital nerve repair. Neural Regen Res. 2016 Sep; 11 (9): 1499-1505

28. Şen H., Oruc M., Işık VM., Sadıç M., Sayar H., Çitil R., Korkmaz M., Koçer U. Effect of omeprazole usage on the viability of random pattern skin flaps in rats. Ann Plast Surg. 2017 Jun; 78 (6): e5-e9.

29. Oruc M., Gürsoy K., Ozer K., Çolak Ö., Kankaya Y., Sungur N., Ulusoy MG., Koçer U. Clinical experience of eight years about digit replantation: Demographic characteristics and outcomes. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2017 Jul; 23 (4): 311-316.

30. Oruç M., Kankaya Y, Sungur N, Özer K, Işık VM, Ulusoy MG, Uysal A, Koçer U. Clinicopathological evaluation of Marjolin ulcers over two decades.

      Kaohsiung J Med Sci. 2017 Jul; 33(7): 327-333.

     ULUSAL YAYINLAR

 1. Özdemir R., Kayıran O., Oruç M., Koçer U. Doğumsal Üst Ekstremite Lenfödemi: Olgu Sunumu Ve Literatürün Gözden Geçirilmesi Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2005; 25(2):322-326
 2. Cüzdan S., Kankaya Y., Oruç M., Kayıran O., Sungur N., Koçer U. Orta ve Alt Yüz Kemiklerinde Kırık Nedeniyle Kliniğimizde Tedavi Edilen Hastaların Retrospektif Değerlendirmesi. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi. 2005; 38 (1-3): 13-16
 3. Uysal A., Kankaya Y., Oruç M., Ulusoy M.G., Sungur N., Koçer U. Travmatik El Yaralanmalarına Yaklaşım Ve Klinik Uygulamalarımız. Ankara Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi. 2006; 39(1-3): 1-5
 4. Oruç M., Kankaya Y., Uysal A., Aksoy H.M., Yıldız K., Koçer U.Konjenital El Anomalileri Ve Klinik Yaklaşımlarımız. Ankara Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi. 2006; 39 (1-3):23-27
 5. Koçer U., Özdemir R., Ulusoy MG., Baran C., Kayıran O., Oruç M., Taner ÖF. El Defekti Bulunan 184 Hastanın Etiyolojik Ve Uygulanan Cerrahi Tekniklerinin Değerlendirilmesi. Optimal Tıp Dergisi 2006; 19(2):41-47
 6. Kankaya Y., Oruç M., Dölen U.C., Sungur N., Barış R., Koçer U. Olgu Sunumu: Sakrokoksigeal Bölge Ateşli Silah Yaralanması Sonrası Geç Dönem Klinik Tablo. Turk Plast Surg. 2011; 19 (3): 141-143.
 7. Kankaya Y., Oruç M., Çolak Ö., Koçer U. Üçüncü parmağın gerçek dijital arter anevrizması:Olgu sunumu ve literatür taraması. El ve Mikrocerrahi. 2012;1(2):68-71.
 8. Özkan A., Özorak A., Oruç M. Bin Dokuz Yüz Sünnet Olgusunda Komplikasyonların Retrospektif İncelenmesi. Konuralp Tıp Dergisi. 2012; 4 (1): 8-12.
 9. Öztürk Y., Gürsoy K., Oruç M., Özer K., Koçer U. Efsane Değil Tamamen Gerçek: Frontal Bölgede Dev Kutanöz Horn. Causapedia. 2014. e-ISSN:2147-2181
 10. Gürsoy K., Oruç M., Özer K., Göktaş F.B., Turan A., Koçer U. Cerrahi Müdahale Edilen Evre 3-4 Bası Ülserleri Olgularının Geriye Dönük Değerlendirilmesi. Turk Plast Surg. 2015; 23 (3): 108-112
 11. Oruç M., Kankaya Y., Gürsoy K., Sungur N., Ulusoy M.G., Koçer U. Orbita Tabanında Oldukça Uzun Süredir Varlık Gösteren Yabancı Cisim. Turk J Plast Surg.  2016; 24 (2): 87-9
 12. Oruç M., Kankaya Y., Gürsoy K., Yıldız K., Koçer U., Kankaya D., Koca G., Uysal S., Kılınç A. Kemik Defektlerinin Onarımında Otojen Kemik Grefti, Demineralize Kemik Matriksi (DKM), ß Trikalsiyum Fosfat (ß TKF) ve DKM + ß TKF Kombinasyonu Kullanımının Kıyaslanması. Turk J Plast Surg. 2016; 24 (4): 197-206
 13. Oruç M., Kankaya Y., Işık VM., Suadiye U., Gürsoy K., Koçer U. Malign Cilt Tümörlü 310 Olgunun Retrospektif Analizi: Epidemiyolojik ve Klinik Özellikler. Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi. 2016; 49 (3): 166-170
 14. Oruç M., Kankaya Y., Özer K., Işık VM., Çolak Ö., Gürsoy K., Koçer U. Deneysel İskemi Reperfüzyon Modelinde Asimetrik Dimetil Arjinin Seviyesinin Flep Yaşamı Üzerinde Tanı Koydurucu Değeri. Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi. 2016; 49 (3): 186-191
 15. Kankaya Y., Sungur N., Özer K., Oruç M., Gürsoy K., Çolak Ö., Ulusoy MG., Koçer U. Çekiç Parmak Deformitesi için Yeni Bir Tedavi Şekli: 4-2-2 Protokolü. Okmeydanı Tıp Dergisi. DOİ: 10.5222/otd.2017.1076


ULUSLARARASI BİLDİRİLER

 1. Tiftikcioglu YÖ., Aksoy HM., Karaaslan Ö., Koçer U., Oruc M. Reconstruction Of Dorsal Fingertip Defects With Volar Advancement Flaps: A New Technique. The III. Balkan Congress Of Plastic Reconstructive And Aesthetic Surgery. May 21-24,2003 IASI, Romania
 2. Tiftikcioğlu YÖ., Oruç M., Karaaslan Ö., Aksoy M., Özdemir R., Koçer U. Parmak Ucu Yaralanmalarında Kullanılan Farklı Tedavi Yöntemleri Ve Modifikasyonlarımız. 1. Ulusal Kuzey Kıbrıs Türk Plastik Cerrahi Kongresi, Lefkoşa, 19-21 Haziran 2003.
 3. Arslan C., Tiftikcioğlu YÖ., Aksoy HM., Cuzdan SS.,   Oruç M.,Koçer U. Eklem  Ağrısının Yabani Bitkiyle Tedavisine Bağlı Deri Nekrozu. 2.Ulusal Kuzey Kıbrıs Türk Plastik Cerrahi Kongresi, Girne, 15-18 Temmuz 2004.
 4. Uysal A., Sungur N., Koçer U., Çöloğlu H., Oruç M., Yalta T. Neuromuscular Hamartoma Of The Occipital Nerve. The 4th Congress Of The Balkan Association For Plastic Reconstructive And Aesthetic Surgery, Sofia-Bulgaria, 25-27 Mayıs 2005.
 5. Kankaya Y., Oruç M., Uysal A., Çöloğlu H., Yıldız K., Koçer U. An Interesting Tendon Injury of Hand Secondary High Energy Explosion: Case Report. The 4th Congress of the Balkan Association for Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery, Sofia-Bulgaria, 25-27 Mayıs 2005.
 6. Koca G., Sungur N., Korkmaz M., Kankaya Y., Demirel K., Oruc M., Türkölmez S., Özdemir E. Determining Viability of Demineralised Bone Matrix and Autogenous Bone Grafts in Early Stages by Three Phase Bone Scintigraphy. Annual Congress of the EANM, Athens- Greece, 30 Eylül- 04 Ekim 2006.
 7. Kankaya Y., Oruç M., Ulusoy MG., Uysal A, Yıldız K., Koçer U.Congenital Bilateral Trigger Finger Of The Thumb: Case Report. The 5th Congress Of The Balkan Association For Plastic Reconstructive And Aesthetic Surgery, Kuşadası- Turkey, 22-26 Mayıs 2007.
 8. Sungur N., Kankaya Y., Yıldız K., Oruç M., Uysal A, Aslan G., Koçer U. Alternative Method For Fingertip Replantation: Bilateral V-Y Rotation And Advancement Flap. The 5th Congress Of The Balkan Association For Plastic Reconstructive And Aesthetic Surgery, Kuşadası- Turkey, 22-26 Mayıs 2007.
 9. Sungur N., Kankaya Y., Oruç M., Ulusoy MG., Uysal A., Koçer U. Clinocopathological Evaluation Of The Marjolin Ulcers: Retrospective Study. The 5th Congress Of The Balkan Association For Plastic Reconstructive And Aesthetic Surgery, Kuşadası- Turkey, 22-26 Mayıs 2007
 10. Oruç M., Kankaya Y., Sungur N., Ulusoy MG., Gürsoy K., Koçer U. Foreign Body Present For 20 Years At The Orbital Floor: Case Report. The 5th Congress Of The Balkan Association For Plastic Reconstructive And Aesthetic Surgery, Kuşadası- Turkey, 22-26 Mayıs 2007
 11. Oruç M., Kankaya Y., Ulusoy MG., Sungur N., Uysal A., Koçer U. Squamosis Cell Carcinoma Developed On The Basis Of Sacrococcygeal Pilonoidal Sinus: Case Report. The 5th Congress Of The Balkan Association For Plastic Reconstructive And Aesthetic Surgery, Kuşadası- Turkey, 22-26 Mayıs 2007
 12. Uysal A., Yıldız K., Kankaya Y., Oruç M., Sungur N., Koçer U., Özer E. Pinocchio Nasal Deformity Secondary To Lymphangioma Circumscriptum. The 5th Congress Of The Balkan Association For Plastic Reconstructive And Aesthetic Surgery, Kuşadası- Turkey, 22-26 Mayıs 2007
 13. Oruç M., Ulusoy MG., Kankaya Y., Koçer U., Şerbetçi K., Hasırcı N. Pulley Reconstruction With Different Materials: Experimental Study. The 5th Congress Of The Balkan Association For Plastic Reconstructive And Aesthetic Surgery, Kuşadası- Turkey, 22-26 Mayıs 2007
 14. Oruc M., Uysal A., Gürsoy K., Kankaya Y., Aslan G., Özer E., Şengül D. An Unusually Large Neurothekeoma with Atypical Clinical Presentation: Case Report. The 5th Congress Of The Balkan Association For Plastic Reconstructive And Aesthetic Surgery, Kuşadası- Turkey, 22-26 Mayıs 2007
 15. Oruc M., Uysal A., Kankaya Y., Yıldız K., Aslan G., Şengül D. Calcifying Aponeurotic Fibroma of the Scalp: Case Report. The 5th Congress Of The Balkan Association For Plastic Reconstructive And Aesthetic Surgery, Kuşadası- Turkey, 22-26 Mayıs 2007
 16. Uysal A., Kankaya Y., Oruc M., Gürsoy K., Ulusoy M.G., Aslan G. An Extreme Complication of Circumcision: Necrotizing Fasciitis. The 5th Congress Of The Balkan Association For Plastic Reconstructive And Aesthetic Surgery, Kuşadası- Turkey, 22-26 Mayıs 2007
 17. Sungur N., Kankaya Y., Gürsoy K., Oruç M., Ulusoy MG., Aslan G., Koçer U. Usage of V-Y Rotation Advancement Flap In Different Localizations. The 5th Congress Of The Balkan Association For Plastic Reconstructive And Aesthetic Surgery, Kuşadası- Turkey, 22-26 Mayıs 2007
 18.  Kankaya Y., Ulusoy MG., Karaaslan Ö., Oruç M., ,Yıldız K., Sungur N., Koçer U. Reverse Flow Preauricular Flap Based On The Zygomatico-Orbital Artery. The 5th Congress Of The Balkan Association For Plastic Reconstructive And Aesthetic Surgery, Kuşadası- Turkey, 22-26 Mayıs 2007
 19. Koca G., Kankaya Y., Sungur N., Korkmaz M., Demirel K., Oruc M., Türkölmez S., Özdemir E., Baskın A. Scintigraphic Evaluation of Demineralisation Bone Matrix and Autogenous Bone Grafts in New Zealand Rabbits. Annual Congress of the EANM, Copenhagen- Denmark, 13-17 Ekim 2007
 20. Kankaya Y., Oruç M., Bektaş İC., Ulusoy MG., Koçer U. Üçüncü Parmağın Gerçek Dijital Anevrizması: Vaka Sunumu. Türkiye-Azerbaycan 1. Plastik Cerrahi Günleri, Bakü- Azerbaycan,  11-12 Mayıs 2008
 21. Kankaya Y., Oruç M., Sungur N., Barış R., Koçer U.Sakral Bölgedeki Fistülün İlginç Bir Nedeni: Ateşli Silah Yaralanması Sonrasında Gluteal Bölgede Unutulan Patlamış Fişek.Türkiye-Azerbaycan 1. Plastik Cerrahi Günleri, Bakü- Azerbaycan,  11-12 Mayıs 2008
 22. Kankaya Y., Gürsoy K., Oruç M., Ulusoy MG., Koçer U. Tek Parmakta Her İki Dijital Siniri Etkileye Nadir Bir Tümör: Nöral Fibrolipom. Türkiye-Azerbaycan 1. Plastik Cerrahi Günleri, Bakü- Azerbaycan, 11-12 Mayıs 2008.
 23. Koca G., Oruc M., Kankaya Y., Demirel K., Korkmaz M. Early Period Evaluation of the Reconstruction of the Defects Formed on the Rabbit Cranium with 3 Phase Bone Scintigraphy. Annual Congress of the EANM, Munich- Germany, 11-15 Ekim 2008.
 24. Oruç M, Kankaya Y, Yıldız K, Koçer U, Kankaya D, Koca G, Uysal S, Kılınç A. Comparison Of Usage Of Demineralized Bone Matrix(Dbm), Tricalcium Phosphate, Autogenous Bone Graft And Combined Dbm + Tricalcium Phosphate For The Closure Of Bone Defects: Experimental Study On The Rabbit Model. 8th Congress of the Balkan Association of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery(BAPRAS), Budva, Karadağ, 5-7 Eylül 2013.
 25. Gursoy K., Oruç M., Ozer K., Aslan O.C., Turan A., Kankaya Y., Ulusoy M.G., Kocer U. Ankara Hospital protocol for digital replantations / revascularizations: review of complications. Congress of the European Federation Societies for Microsurgery (EFSM XIIth Congress), Barcelona, İspanya, 3-5 April 2014
 26. Oruç M., Gursoy K., Ozer K., Aslan O.C., Kankaya Y., Sungur N., Ulusoy M.G., Kocer U. Digital replantation of eight years experience: demographic characteristics and outcomes. Congress of the European Federation Societies for Microsurgery (EFSM XIIth Congress), Barcelona, İspanya, 3-5 April 2014
 27. Kankaya Y., Oruç M., Gursoy K., Ozer K., Aslan O.C., Turan A., Ulusoy M.G., Kocer U. Six years experience in crush and avulsion type finger amputation with application of vein graft. Congress of the European Federation Societies for Microsurgery (EFSM XIIth Congress), Barcelona, İspanya, 3-5 April 2014
 28. Koçer U., Dikmen A., Ozer K., Akdeniz H., Suadiye U., Oruc M., Aslan G. Retrospective Analysis Of Hand Injury Patients That Plastic Surgery Consultations Were Requested In An Academic Tertiary Hospital. The 9th Congress Of The Balkan Association Of Plastic Reconstructive And Aesthetic Surgery, Thessaloniki – Greece, 17-20 Eylül 2015.
 29. Oruc M., Cetinkaya A., Gursoy K., Kankaya Y., Koçer U. High Pressure Injection Injuries Of Hand: Our Surgical Experience And Perspective Of The Literature. The 9th Congress Of The Balkan Association Of Plastic Reconstructive And Aesthetic Surgery, Thessaloniki – Greece, 17-20 Eylül 2015.
 30. Göktaş Demircan F.B., Oruc M., Ozer K., Dikmen A., Akdeniz H., Gozel S., Gursoy K., Koçer U. Comparison Of Different Nerve Ablation Techniques In Prevention Of Neuroma: A Controlled Experimental Study. The 9th Congress Of The Balkan Association Of Plastic Reconstructive And Aesthetic Surgery, Thessaloniki – Greece, 17-20 Eylül 2015.
 31. Kankaya Y., Ozer K., Gursoy K., Celebi N.U., Oruc M., Colak O., Gozel S., Karaaslan O., Koçer U. The Evaluation Of Platelet Rich Plasma, Collagen-Cellulose (Promogran®) And Epidermal Growth Factor (Neoderm®) On Hypertrophic Scar Formation In A Rabbit Ear Model. The 9th Congress Of The Balkan Association Of Plastic Reconstructive And Aesthetic Surgery, Thessaloniki – Greece, 17-20 Eylül 2015.
 32. Gursoy K., Oruc M., Ozer K., Göktaş Demircan F.B., Dikmen A., Koçer U. Retrospective Analysis Of Surgically Treated Stage Iii-Iv Pressure Ulcer Cases. The 9th Congress Of The Balkan Association Of Plastic Reconstructive And Aesthetic Surgery, Thessaloniki – Greece, 17-20 Eylül 2015.
 33. Oruc M., Isik V.M., Kankaya Y., Gursoy K., Sungur N., Koçer U. A Retrospective Analysis Of 255 Mandibular Fracture Cases: 14 Years Clinical Experience. The 9th Congress Of The Balkan Association Of Plastic Reconstructive And Aesthetic Surgery, Thessaloniki – Greece, 17-20 Eylül 2015.
 34. Oruc M., Ozer K., Akdeniz H., Kankaya Y., Dikmen A., Koçer U. Evaluation Of The Factors Affecting The Success In Primary Repair Of Digital Nerves: A Retrospecive Analysis. The 9th Congress Of The Balkan Association Of Plastic Reconstructive And Aesthetic Surgery, Thessaloniki – Greece, 17-20 Eylül 2015.
 35. Kankaya Y., Ozturk Y., Calis M., Gursoy K., Oruc M., Koçer U. An Alternative Method: Treatment Of A Fractured Juxta-Articular Enchondroma With Suzuki Frame Technique And Allogenic Bone Graft. The 9th Congress Of The Balkan Association Of Plastic Reconstructive And Aesthetic Surgery, Thessaloniki – Greece, 17-20 Eylül 2015.
 36. Gursoy K., Cetinkaya A., Oruc M., Ulusoy M.G., Koçer U. An Interesting Case Of Radiation Injury Of The Hand Due To Pinching A Localized Irridium Source. The 9th Congress Of The Balkan Association Of Plastic Reconstructive And Aesthetic Surgery, Thessaloniki – Greece, 17-20 Eylül 2015.
 37. Ozturk Y., Gursoy K., Oruc M., Ozer K., Koçer U. Not A Myth: A Giant Cutaneous Horn Arising From Forehead. The 9th Congress Of The Balkan Association Of Plastic Reconstructive And Aesthetic Surgery, Thessaloniki – Greece, 17-20 Eylül 2015.
 38. Ozer K., Akdeniz H., Dikmen A., Oruc M., Koçer U. An Unexpected Aetiology Of Subcutaneous Mass: Hydatid Cyst. The 9th Congress Of The Balkan Association Of Plastic Reconstructive And Aesthetic Surgery, Thessaloniki – Greece, 17-20 Eylül 2015.
 39. Gursoy K., Cetinkaya A., Akdeniz H., Oruc M., Koçer U. Multiple Bilateral Pediatric Trigger Finger: A Rare Case. The 9th Congress Of The Balkan Association Of Plastic Reconstructive And Aesthetic Surgery, Thessaloniki – Greece, 17-20 Eylül 2015.
 40. Oruc M., Isik V.M., Tugrul O., Kankaya Y., Gursoy K., Koçer U. Multicentric Dermatofibrosarcoma Protuberans. The 9th Congress Of The Balkan Association Of Plastic Reconstructive And Aesthetic Surgery, Thessaloniki – Greece, 17-20 Eylül 2015.
 41. Sen H., Oruc M., Isik V.M., Sadic M., Sayar H., Citil R., Korkmaz M., Koçer U. The Effect Of Omeprazole Usage On The Viability Of Random Pattern Skin Flaps In Rats. The 9th Congress Of The Balkan Association Of Plastic Reconstructive And Aesthetic Surgery, Thessaloniki – Greece, 17-20 Eylül 2015.
 42. Kankaya Y., Ozer K., Gursoy K., Colak O., Koca G., Oruc M., Celebi N.U., Gozel S., Karaaslan O., Koçer U. The Evaluation Of Platelet Rich Plasma, Microneedling And Additive Effects Of Both On The Viability Of Random Skin Flaps. The 9th Congress Of The Balkan Association Of Plastic Reconstructive And Aesthetic Surgery, Thessaloniki – Greece, 17-20 Eylül 2015.
 43. Ozer K., Oruc M., Demircan F.B.G., Kankaya Y., Koçer U. A Simple And Novel Procedure In Coverage Skin Defects: Punch Grafting. The 9th Congress Of The Balkan Association Of Plastic Reconstructive And Aesthetic Surgery, Thessaloniki – Greece, 17-20 Eylül 2015.
 44. Ozer K., Dikmen A., Oruc M., Colak O., Gursoy K., Koçer U. Unnecessary Stress Ulcer Prophylaxis In A Plastic Surgery Service: Guidelines May Be Learned. The 9th Congress Of The Balkan Association Of Plastic Reconstructive And Aesthetic Surgery, Thessaloniki – Greece, 17-20 Eylül 2015.
 45. Isik V.M., Ozer K., Oruc M., Gursoy K., Terzioglu A., Kankaya Y., Dikmen A., Koçer U. Management Of Accidentally Adhesion Of Hands By Cyanoacrylate: Steps Should Be Learned. The 9th Congress Of The Balkan Association Of Plastic Reconstructive And Aesthetic Surgery, Thessaloniki – Greece, 17-20 Eylül 2015.
 46. Oruc M. Cleft Lip and Palate: Clinical Experiences. The 2nd Conference of Kosovo Society of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgeons, Prishtina-Kosovo, 17-18 Kasım 2016.

   ULUSAL BİLDİRİLER

 1. Çöloğlu H, Kankaya Y, Oruç M, Uysal A, Sungur N, Arslan C, Koçer U. Baş Parmak Tırnak Batması Cerrahi Tedavisinde Yeni Ve Anatomik Onarım: Kısmi Matrisektomi ve Lateral Fold İlerletme Flebi İle Kama Matriks Rezeksiyonun Prospektif Kıyaslaması. XXV. Ulusal Plastik, Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi Kongresi, Samsun, 14-17 Ekim 2003.
 2. Çöloğlu H., Sungur N., Kankaya Y., Uysal A., Şahin B., Oruç M., Koçer U.. Nasal Tip Ve Supra Tip Defektlerinde Alt Orbikularis Oküli Muskulokutan Flebi İle Onarım. XXVI. Ulusal Plastik, Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi Kongresi, Ankara, 21-25 Eylül 2004
 3. Tiftikçioğlu Y.Ö., Aksoy H.M., Gümüş M., Cüzdan S., Arslan C., Oruç M., Koçer U. Açık ve Kapalı Rinoplasti Tekniklerinin Burun Solunumuna Etkisinin Spirometri Kullanılarak Karşılaştırılması. XXVI. Ulusal Plastik, Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi Kongresi, Ankara, 21-25 Eylül 2004.
 4. Kankaya Y., Oruç M., Çöloğlu H., Ulusoy M.G., Koçer U., Tüccar E. Gluteal Bölge Perforatörlerinin Topografik Olarak Belirlenmesi: Anatomik Çalışma. 27. Türk Plastik, Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, Konya, 14 –17 Eylül 2005
 5. Kankaya Y., Oruç M., Uysal A., Çöloğlu H., Yıldız K., Koçer U. Elin Yüksek Enerjili Yaralanmasına Bağlı Gelişen İlginç Bir Tendon Yaralanması: Vaka Sunumu. 27. Türk Plastik, Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, Konya, 14 –17 Eylül 2005.
 6. Çöloğlu H., Uysal A., Koçer U., Oruç M., Kankaya Y., Tiftikçioğlu Y.Ö., Uysal S., Astarcı M. Dorsal Nazal Düzensizliklerin Önlenmesi ve Giderilmesinde Otojen Kıkırdak, İnsan Kaynaklı Aselüler Dermis ve Solvent Dehidrate Perikardın Karşılaştırılması: Yeni Rinoplasti Modelinde Deneysel Çalışma. 27. Türk Plastik, Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, Konya, 14 –17 Eylül 2005.
 7. Çöloğlu H., Koçer U., Şahin B., Oruç M., Kankaya Y., Özdemir R. Aksiel Bilobe Süperfisyal Temporal Ada Flep (Lale Flep): Üst ve Alt Göz Kapağı İçeren Kombine Periorbital Defektlerde Rekonstrüksiyon. 27. Türk Plastik, Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, Konya, 14 –17 Eylül 2005.
 8. Sungur N., Kankaya Y., Oruç M., Ulusoy M.G., Uysal A., Koçer U.  Marjolin Ülserlerinin Klinikopatolojik Değerlendirmesi: Retrospektif Çalışma. 28. Türk Plastik, Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, Ankara, 20-23 Eylül 2006.
 9. Kankaya Y., Ulusoy MG., Karaaslan Ö., Oruç M., Yıldız K., Sungur N., Koçer U. Zigomatik-Orbital Arter Bazlı Ters Akımlı Preauriküler Flep. 28. Türk Plastik, Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, Ankara, 20-23 Eylül 2006.
 10. Özdemir R., Koçer U., Baran CN., Kankaya Y., Oruç M., Cuzdan S., Altuntaş S. Sagittal Split Osteotominin Mandibula Cerrahisindeki Yeri. 28. Türk Plastik, Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, Ankara, 20-23 Eylül 2006.
 11. Kankaya Y., Oruç M., Sungur N., Uysal A., Yıldız K., Koçer U. El Bileği Yerleşimli Malign Hemanjiyoperisitoma: Olgu Sunumu.  28. Türk Plastik, Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, Ankara, 20-23 Eylül 2006.
 12. Kankaya Y., Oruç M., Ulusoy MG., Uysal A., Yıldız K., Koçer U.  Doğumsal İki Taraflı Başparmakta Tetik Parmak: Olgu Sunumu.  28. Türk Plastik, Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, Ankara, 20-23 Eylül 2006.
 13. Oruç M., Kankaya Y., Ulusoy MG., Sungur N., Uysal A., Koçer U. Sakrokoksigeal Pilonidal Sinüs Zemininde Gelişmiş Yassı Hücreli Kanser: Olgu Sunumu.     28. Türk Plastik, Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, Ankara, 20-23 Eylül 2006. 
 14. Oruç M., Kankaya Y., Sungur N., Ulusoy MG., Gürsoy K., Koçer U. Orbita Tabanında 20 Yıllık Yabancı Cisim Vakası: Olgu Sunumu. 28. Türk Plastik, Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, Ankara, 20-23 Eylül 2006.
 15. Oruç M., Ulusoy M.G., Kankaya Y., Koçer U., Şerbetçi K., Hasırcı N., Pulley Onarımlarında Farklı Materyallerin Kullanımı: Deneysel Çalışma. 28. Türk Plastik, Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, Ankara, 20-23 Eylül 2006.
 16. Özdemir R., Koçer U., Şahin B., Oruç M., Kılınç H., Tekdemir İ., Karagöz A. Bacak    ve Ayak Bileği Bölgesinde Posterior Tibial Arter Cilt Perforatörlerinin İncelenmesi ve Klinik Kullanım Alanları.  28. Türk Plastik, Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, Ankara, 20-23 Eylül 2006.
 17. Sungur N., Kankaya Y., Yıldız K., Oruç M., Uysal A., Aslan G., Koçer U. Parmak Ucu Yaralanmaları İçin Alternatif Bir Metod: Bilateral V-Y Rotasyon Ve İlerletme Flebi. 29. Türk Plastik, Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, Eskişehir, 17-20 Ekim 2007.
 18. Sungur N., Kankaya Y., Gürsoy K., Oruç M., Uusoy MG., Aslan G., Koçer U. V-Y Rotasyon İlerletme Flebinin Değişik Lokalizasyonlarda Kullanımı. 29. Türk Plastik, Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, Eskişehir, 17-20 Ekim 2007.
 19. Uysal A.,  Yıldız K., Kankaya Y., Oruç M., Sungur N., Koçer U., Özer E.  Lenfanjioma Sirkumskriptuma Sekonder Pinokyo Nazal Deformitesi. 29. Türk Plastik, Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, Eskişehir, 17-20 Ekim 2007.
 20.  Uysal A., Kankaya Y., Oruç M., Gürsoy K., Ulusoy M.G., Aslan G. Sünnetin Oldukça Nadir Görülen Bir Komplikasyonu: Nekrotizan Fasiit. 29. Türk Plastik, Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, Eskişehir, 17-20 Ekim 2007.
 21.  Oruç M., Uysal A., Gürsoy K., Kankaya Y., Aslan G., Özer E., Atipik Klinik Seyir  Gösteren Alışılmadık Şekilde Büyük Bir Nörotekoma Olgusu: Vaka Sunumu. 29. Türk Plastik, Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, Eskişehir, 17-20 Ekim 2007.
 22.  Oruç M., Uysal A., Kankaya Y., Yıldız K., Aslan G., Şengül D. Skalp Yerleşimli Kalsifiye Aponörotik Fibrom: Vaka Sunumu. 29. Türk Plastik, Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, Eskişehir, 17-20 Ekim 2007.
 23.  Oruç M., Kankaya Y., Yıldız K., Koçer U., Kankaya D., Koca G., Uysal S., Kılınç A. Kemik Defektlerinin Kapatılmasında Demineralize Kemik Matriksi (DBM), Trikalsiyum Fosfat, Otojen Kemik Grefti Ve Kombine DBM + Trikalsiyum Fosfat Kullanımının Karşılaştırılması: Tavşan Modelinde Deneysel Çalışma. 30. Türk Plastik, Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, Antalya, 15-19 Ekim 2008.
 24. Kankaya Y., Sungur N., Oruç M., Koçer U., Kankaya D., Koca G., Uysal S. Kemik Defektlerinin Kapatılmasında Demineralize Kemik Matriksi , Kemik Kollajeni Ve Solvent-Dehidrate Kemik Allogreftinin Otojen Kemik Grefti İle Karşılaştırılması: Deneysel Çalışma. 30. Türk Plastik, Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, Antalya, 15-19 Ekim 2008.
 25. Kankaya Y., Oruç M., Sungur N., Barış R., Koçer U. Sakral Bölgedeki Fistülün İlginç Bir Nedeni: Ateşli Silah Yaralanması Sonrasında Gluteal Bölgede Unutulan Patlamış Fişek. 30. Türk Plastik, Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, Antalya, 15-19 Ekim 2008.
 26. Yıldız K., Oruç M., Ulusoy MG., Kankaya Y., Koçer U., Uysal S. Tek Taraflı Dudak Yarığı Onarımı Sonrasında Gelişen Maksiller Büyüme Geriliğinin Clostridium Botulinum Toksin-A Uygulaması İle Engellenmesi. 31. Türk Plastik, Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, Adana, 2009.
 27. Kankaya Y, Karaaslan Ö, Gürsoy K, Özer K, Çelebi NU, Oruç M, Aslan ÖÇ, Gözel S,  Koçer U. Tavşan Kulağı Skar Modelinde Kollajen-Selüloz Karışımı, Epidermal Büyüme Faktörü ve Plateletten Zengin Plazmanın Hipertrofik Skar Gelişimini Önlemedeki Etkinliklerinin Değerlendirilmesi. 35. Türk Plastik, Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi Ulusal Kurultayı, İstanbul, 28-31 Ekim 2013.
 28. Kankaya Y, Karaaslan Ö, Gürsoy K, Özer K, Aslan ÖÇ, Oruç M, Çelebi NU, Gözel S, Koçer U. Ratlarda Plateletten Zengin Plazma ve Mikroiğneleme Yöntemlerinin ve Additif Etkilerinin Flep Viabilitesindeki Etkinliklerinin Değerlendirilmesi. 35. Türk Plastik, Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi Ulusal Kurultayı, İstanbul, 28-31 Ekim 2013.
 29. Oruç M, Işık VM, Tuğrul O, Kankaya Y, Aslan G, Koçer U. Multifokal Dermatofibrosarkom Protuberans. 36. Türk Plastik, Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi Ulusal Kurultayı, İstanbul, 29 Ekim- 1 Kasım 2014.
 30. Öztürk Y, Gürsoy K, Oruç M, Özer K, Koçer U. Frontal Bölgeden Gelişip Görme Alanını Kısıtlayacak Boyuta Ulaşan Dev Kutanöz Horn. 36. Türk Plastik, Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi Ulusal Kurultayı, İstanbul, 29 Ekim- 1 Kasım 2014.
 31. Işık VM, Özer K, Oruç M, Gürsoy K, Turan A, Kankaya Y, Koçer U. Siyanoakrilat İle Olan El Yaralanmalarında Acil Yönetim. 36. Türk Plastik, Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi Ulusal Kurultayı, İstanbul, 29 Ekim- 1 Kasım 2014.
 32. Özer K, Turan A, Oruç M, Aslan ÖÇ, Gürsoy K, Koçer U. Bir Plastik Cerrahi Servisinde Kritik Olmayan Hastalarda Uygunsuz Asit Supresyon Tedavisi. 36. Türk Plastik, Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi Ulusal Kurultayı, İstanbul, 29 Ekim- 1 Kasım 2014.
 33. Özer K, Akdeniz H, Turan A, Oruç M, Koçer U. Cilt Altı Kitlede Beklenmeyen Bir Etiyoloji: Hidatik Kist. 36. Türk Plastik, Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi Ulusal Kurultayı, İstanbul, 29 Ekim- 1 Kasım 2014.
 34. Çetinkaya A, Gürsoy K, Oruç M, Akdeniz H, Koçer U. Bilateral Multiple Pediatrik Tetik Parmak. 36. Türk Plastik, Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi Ulusal Kurultayı, İstanbul, 29 Ekim- 1 Kasım 2014.
 35. Çetinkaya A, Gürsoy K, Oruç M, Ulusoy MG, Koçer U. Bir İrridyum Kaynağına Maruziyet Sonrası Tutuş Şekli Nedenli Gelişen İlginç Bir Radyasyon Hasarı. 36. Türk Plastik, Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi Ulusal Kurultayı, İstanbul, 29 Ekim- 1 Kasım 2014.
 36. Oruç M, Gürsoy K, Çetinkaya A, Kankaya Y, Koçer U. Elin Yüksek Basınçlı Enjeksiyon Yaralanmalarındaki Cerrahi Tedavi Deneyimimiz. 36. Türk Plastik, Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi Ulusal Kurultayı, İstanbul, 29 Ekim- 1 Kasım 2014.
 37. Oruç M, Akdeniz H, Kankaya Y, Özer K, Turan A, Koçer U. Uç-Uca Dijital Sinir Onarımlarında Başarıyı Etkileyen Faktörlerin Geriye Dönük Değerlendirilmesi. 36. Türk Plastik, Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi Ulusal Kurultayı, İstanbul, 29 Ekim- 1 Kasım 2014.
 38. Öztürk Y, Kankaya Y, Çalış M, Oruç M, Gürsoy K, Koçer U. Parmakta Patolojik Kırığa Neden Olan Enkondroma Cerrahisinde Farklı Bir Yaklaşım: Suzuki Frame Tekniği Ve Tutoplast® (Allojenik Kemik Tozu)’ In Kombine Kullanımı. 36. Türk Plastik, Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi Ulusal Kurultayı, İstanbul, 29 Ekim- 1 Kasım 2014.
 39. Gürsoy K, Oruç M, Özer K, Göktaş FB, Turan A, Koçer U. Cerrahi Müdahale Edilen Evre III – IV Bası Ülserleri Olgularının Geriye Dönük Değerlendirilmesi. 36. Türk Plastik, Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi Ulusal Kurultayı, İstanbul, 29 Ekim- 1 Kasım 2014.
 40. Kankaya Y, Oruç M, Gürsoy K, Özer K, Aslan ÖÇ, Turan A, Ulusoy MG, Koçer U. Ezilme Ve Avülzıyon Tıp Parmak Amputasyonlarında Altı Yıllık Ven Grefti Deneyimimiz. 36. Türk Plastik, Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi Ulusal Kurultayı, İstanbul, 29 Ekim- 1 Kasım 2014.
 41. Gürsoy K, Oruç M, Özer K, Aslan ÖÇ, Turan A, Kankaya Y, Ulusoy MG, Koçer U. Parmak Replantasyon/Revaskülarizasyonlarında Ankara Hastanesi Protokolü: Komplikasyonların Gözden Geçirilmesi. 36. Türk Plastik, Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi Ulusal Kurultayı, İstanbul, 29 Ekim- 1 Kasım 2014.
 42. Oruç M, Işık VM, Kankaya Y, Gürsoy K, Sungur N, Koçer U. 255 Mandibula Fraktürünün Retrospektif İncelenmesi: 14 Yıllık Klinik Deneyim. 36. Türk Plastik, Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi Ulusal Kurultayı, İstanbul, 29 Ekim- 1 Kasım 2014.
 43. Oruç M, Gürsoy K, Özer K, Aslan ÖÇ, Kankaya Y, Sungur N, Ulusoy MG, Koçer U. Parmak Replantasyonlarında Sekiz Yıllık Deneyim: Demografık Özellikler Ve Sonuçlar. 36. Türk Plastik, Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi Ulusal Kurultayı, İstanbul, 29 Ekim- 1 Kasım 2014.
 44. Göktaş FB, Oruç M, Özer K, Turan A, Akdeniz H, Gürsoy K, Gözel S, Koçer U. Nöroma Gelişiminin Önlenmesinde Farklı Sınır Ablasyon Yöntemlerinin Kontrollü Deneysel Karşılaştırılması. 36. Türk Plastik, Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi Ulusal Kurultayı, İstanbul, 29 Ekim- 1 Kasım 2014.
 45. Özer K, Oruç M, Göktaş FB, Kankaya Y, Koçer U. Doku Defektı Onarımında Kısa Ve Güvenlı Bır Yöntem: Punch Greft İle Onarım. 36. Türk Plastik, Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi Ulusal Kurultayı, İstanbul, 29 Ekim- 1 Kasım 2014.
 46. Suadiye U., Kankaya Y., Özer K., Oruç M., Aslan G., Terzioğlu A., Koçer U. Septorinoplastide Bitkisel Kaynaklı Takviyelerin Kullanımının Kanama Ve Morluğa Etkisi. 37. Türk Plastik, Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi Ulusal Kurultayı, Ankara, 4-7 Kasım 2015.
 47. Şen H., Oruç M., Işık VM., Sadıç M., Sayar H., Çitil R., Korkmaz M., Koçer U. Omeprazole’un Random Paternli Rat Dorsal Deri Flebi Yaşabilirliği Üzerine Etkisi. 37. Türk Plastik, Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi Ulusal Kurultayı, Ankara, 4-7 Kasım 2015.
 48. Akdeniz H., Demircan FBG., Oruç M., Sungur N., Koçer U. Psödomyojenik Hemanjioendotelyoma; Vasküler Yumuşak Doku Neoplazımının Cilde Uzanımı. 37. Türk Plastik, Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi Ulusal Kurultayı, Ankara, 4-7 Kasım 2015.
 49. Demircan FBG., Akdeniz H., Oruç M., Terzioğlu A., Koçer U. Ellerde Ve Ayaklarda Multipl Eklem Tutulumu Olan Familyal Hiperkolestrolemi Olgusu. 37. Türk Plastik, Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi Ulusal Kurultayı, Ankara, 4-7 Kasım 2015.
 50. Oruç M., Kankaya Y., Işık VM., Suadiye U., Gürsoy K., Koçer U. Malign Cilt Tümörlü 310 Olgunun Retrospektif Analizi: Epidemiyolojik ve Klinik Özellikler. 38. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kurultayı, Antalya, 27-30 Ekim 2016.
 51. Özer K., Öztürk Y., Göktaş FB., Oruç M., Gürsoy K., Koçer U. El Bileğine Keskin Yaralanma Sonrası Cerrahi Eksplorasyona Alınan Hastada Karşılaşılan Oldukça Nadir Bir Karpal Tünel Sendromu Nedeni: Bifid Median Sinir ve Eşlik Eden Persistan Median Arter. 38. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kurultayı, Antalya, 27-30 Ekim 2016.
 52. Öztürk Y., Özer K., Gürsoy K., Oruç M., Atan O., Koçer U. Uygunsuz ve Sıkı Pansumana Sekonder Gelişen Total Başparmak Nekrozu Olgusu. 38. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kurultayı, Antalya, 27-30 Ekim 2016.
 53. Oruç M., Kankaya Y., Akdeniz H., Göktaş Demircan FB., Gürsoy K., Koçer U. Redüksiyon Mamoplastide Klinik Deneyimlerimiz: 158 Hastanın Retrospektif Analizi. 38. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kurultayı, Antalya, 27-30 Ekim 2016.